Asiakaslähtöisiä raideliikennepalveluja kilpailukykyisesti

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt Valtasiirrolle turvallisuustodistuksen, minkä myötä Valtasiirrolla on ollut 18.6.2015 lähtien lupa toimia rautateiden tavaraliikenteen operaattorina.

Valtasiirron tavoitteena on parantaa raideliikennetoiminnallaan suomalaista elinkeinoelämää toimimalla vahvana itsenäisenä suomalaisena raideliikenneoperaattorina.

Yksityisenä raideliikennetoimijana Valtasiirto on halukas kehittämään alalle uusia ratkaisuja. Vanhojen toimintatapojen kyseenalaistaminen on myös yhteistyökumppaneille eduksi – se mahdollistaa markkinoille kilpailukykyisen vaihtoehdon.

Kohti tehokkaampaa raideliikennettä

Raideliikenne on energiatehokas ja siten myös ympäristöystävällinen vaihtoehto. Junalla on mahdollista kuljettaa kerralla suurempia määriä tavaraa kuin maanteitse, mikä tekee raideliikenteestä kustannustehokkaan tavarankuljetusmuodon.

Vaikka raiteet eivät jatkuisikaan määränpäähän asti, Valtasiirto hoitaa toimitukset monipuolisella kuljetuskalustollaan aina ovelle saakka.

Vuosien kokemus raideliikenteestä

Raideliikenteestä Valtasiirrolla on jo vuosien kokemus. Valtasiirto on tehnyt vuodesta 1999 Harjavallan suurteollisuuspuiston raiteilla vaihtotyötä eli vaunujen siirtotyötä.

Vuonna 2013 vaihtotyöstä tuli luvanvaraista, jolloin Valtasiirto haki vaihtotyön toimintaluvan lisäksi turvallisuustodistusta liikennöidäkseen rataverkossa valtakunnallisesti. Valtasiirron tavoitteena on aloittaa rataverkossa valtakunnallinen tavaraliikennöinti mahdollisimman pian.

Palvelut

Case

 • Harjavallan Suurteollisuuspuisto

  Valtasiirto tuottaa kattavia logistiikan palveluja Harjavallan suurteollisuuspuistossa. Yritys hoitaa alueella toimivan kupari- ja nikkelirikasteita sulattavan sekä kuparia jalostavan Boliden Harjavallan ja nikkelituotteita valmistavan Norilsk Nickel Harjavallan tehtaiden prosessien kuljetusratkaisut, ajoneuvohuollon ja ulkoalueiden kunnossapidon.

  Päivittäin Valtasiirto ajaa annettujen reseptien mukaisia rikasteseoksia nikkeli- ja kuparisulatoille. Työtehtäviin kuuluvat myös rikastejunien purku varastoihin ja päiväsiiloihin sekä tarveaineiden kuljetukset ja materiaalivirtojen siirrot suurteollisuuspuiston alueella. Valtasiirron toimenkuvaan sisältyy niin ikään uudelleen sulaton tarpeisiin toimitettavan kiertomateriaalin käsittely ja sen eri työvaiheet, kuten materiaalin lajittelu, kappaleiden pieniminen multurointia, seulomista ja murskausta varten. Valtasiirto hoitaa myös kuljetukset välivarastoihin, kuonan kuljetuksen kuparisulatolta sekä läjitykseen ja maisemointiin liittyvät tehtävät.

  Myös ulkoalueet hoidossa

  Suurteollisuuspuiston ympärivuotinen ulkoalueiden kunnossapito kattaa työt ruohonleikkuusta ja puutarhatöistä lumen auraukseen ja hiekoitukseen. Niiden ohella Valtasiirto hoitaa lisäksi kaikki tehdasalueen puhtaanapitoon liittyvät tehtävät, harjaukset ja siistimiset. Valtasiirron laaja-alaiseen työkuva sisältää myös alueen muut logistiset tarpeet, kuten muutot ja tavaroiden siirrot.

  Suurteollisuuspuiston alueella liikkuu noin 4050 yksikön verran Valtasiirron omaa kuljetuskalustoa. Huollosta vastaa ajoneuvokorjaamo, jonka vastuulla on vuoden mittaan 950 000 tonnia rikasteita käsittelevän kaluston kunnossapito.

  Valtasiirron asiakasjoukkoon lukeutuvat Boliden Harjavallan ja Norilsk Nickel Harjavallan lisäksi Maintpartner Oy, Insta Oy, ABB Oy Service, SOL Palvelut Oy, Lassila & Tikanoja Oyj sekä monet muut alueen toimijat.

 • Kupariteollisuuspuisto

  Valtasiirto huolehtii kokonaisvaltaisesti Porin Kupariteollisuuspuiston sisäisistä kuljetuksista, joihin sisältyvät muun muassa trukkipalvelut, kuljetukset alihankkijoiden välillä sekä kuljetukset Harjavallan toimipisteeseen. Noin kolmasosa Valtasiirron toiminnasta vie kierrätys- ja ostokuparin käsittely, joka kattaa paalauksen, leikkauksen ja pakkaukset. Yrityksellä on kyseisiin tehtäviin omat raaka-aineen käsittelylaitteet. Myös Kupariteollisuuspuiston raaka-ainevaraston hallinnointi on Valtasiirron vastuulla.

  Valtasiirrolla on alueella myös ajoneuvohuolto, jossa huolletaan niin oma kuljetuskalusto kuin asiakkaiden trukit ja autot. Kaiken kaikkiaan käytettävissä on Kupariteollisuuspuiston alueella 20 kuljetusyksikköä sisältäen trukit, pakettiautot, pyöräkuormaajat sekä traktorin materiaalinkäsittelykoneen ja romunkäsittelylaitteiden lisäksi.

  Kuparinkäsittely hallussa

  Pääosin Valtasiirto kuljettaa valanteita, kierrätys- ja ostokuparia sekä katodeita noin 250 000 tonnia vuodessa asiakkainaan Boliden, Cupori, Aurubis ja Luvata Pori.

  Valtasiirto on kiinteä osa asiakkaan tuotantoprosessia. Yritys hoitaa vuosien saatossa kertyneellä asiantuntemuksellaan sisälogistiikan ja raaka-ainekäsittelyn ja vapauttaa kumppanin resurssit omaan ydintoimintaansa. Valtasiirto palvelee joustavasti asiakkaan toimintaympäristön muutoksia mukaillen.