Ulkoiset kuljetukset ja siirrot

Valtasiirto vastaa kumppaneidensa raaka-aine- ja tuotekuljetuksista satamiin ja tuotantoraaka-aineiden kuljetuksista satamista kumppaneille aina tuotantoon asti. Myös kumppaneiden tuotannon oheistuotteiden kuljetukset läjitysalueille ovat Valtasiirron hoidossa. Logistiikkapalveluihin kuuluu luonnollisesti myös alihankkijoiden tavarakuljetukset.

Kalusto ja koulutus kumppaneiden tarpeisiin

Kumppaneiden sopimuskuljetusten ja tilauskuljetusten ajojen koordinointi hoidetaan keskitetysti Valtasiirron Harjavallan kuljetusosaston toimipisteestä käsin. Kuljetuskalustoon kuuluu noin 150 yksikköä.

Kaikki kuljetusosaston kuljettajat ovat suorittaneet direktiivikoulutukset ja kaikissa raskaissa ajoneuvoissa on ADR-varustus. Valtasiirto on myös toiminnanharjoittajana ELY-keskuksen jätehuoltorekisterissä.

Valtasiirto on luotettava kumppani, joka vahvistaa meidän toimitusvarmuuttamme.
Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Norilsk Nickel Harjavalta Oy
Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Norilsk Nickel Harjavalta Oy

Palvelut

Case

 • Harjavallan Suurteollisuuspuisto

  Valtasiirto tuottaa kattavia logistiikan palveluja Harjavallan suurteollisuuspuistossa. Yritys hoitaa alueella toimivan kupari- ja nikkelirikasteita sulattavan sekä kuparia jalostavan Boliden Harjavallan ja nikkelituotteita valmistavan Norilsk Nickel Harjavallan tehtaiden prosessien kuljetusratkaisut, ajoneuvohuollon ja ulkoalueiden kunnossapidon.

  Päivittäin Valtasiirto ajaa annettujen reseptien mukaisia rikasteseoksia nikkeli- ja kuparisulatoille. Työtehtäviin kuuluvat myös rikastejunien purku varastoihin ja päiväsiiloihin sekä tarveaineiden kuljetukset ja materiaalivirtojen siirrot suurteollisuuspuiston alueella. Valtasiirron toimenkuvaan sisältyy niin ikään uudelleen sulaton tarpeisiin toimitettavan kiertomateriaalin käsittely ja sen eri työvaiheet, kuten materiaalin lajittelu, kappaleiden pieniminen multurointia, seulomista ja murskausta varten. Valtasiirto hoitaa myös kuljetukset välivarastoihin, kuonan kuljetuksen kuparisulatolta sekä läjitykseen ja maisemointiin liittyvät tehtävät.

  Myös ulkoalueet hoidossa

  Suurteollisuuspuiston ympärivuotinen ulkoalueiden kunnossapito kattaa työt ruohonleikkuusta ja puutarhatöistä lumen auraukseen ja hiekoitukseen. Niiden ohella Valtasiirto hoitaa lisäksi kaikki tehdasalueen puhtaanapitoon liittyvät tehtävät, harjaukset ja siistimiset. Valtasiirron laaja-alaiseen työkuva sisältää myös alueen muut logistiset tarpeet, kuten muutot ja tavaroiden siirrot.

  Suurteollisuuspuiston alueella liikkuu noin 4050 yksikön verran Valtasiirron omaa kuljetuskalustoa. Huollosta vastaa ajoneuvokorjaamo, jonka vastuulla on vuoden mittaan 950 000 tonnia rikasteita käsittelevän kaluston kunnossapito.

  Valtasiirron asiakasjoukkoon lukeutuvat Boliden Harjavallan ja Norilsk Nickel Harjavallan lisäksi Maintpartner Oy, Insta Oy, ABB Oy Service, SOL Palvelut Oy, Lassila & Tikanoja Oyj sekä monet muut alueen toimijat.

 • Kupariteollisuuspuisto

  Valtasiirto huolehtii kokonaisvaltaisesti Porin Kupariteollisuuspuiston sisäisistä kuljetuksista, joihin sisältyvät muun muassa trukkipalvelut, kuljetukset alihankkijoiden välillä sekä kuljetukset Harjavallan toimipisteeseen. Noin kolmasosa Valtasiirron toiminnasta vie kierrätys- ja ostokuparin käsittely, joka kattaa paalauksen, leikkauksen ja pakkaukset. Yrityksellä on kyseisiin tehtäviin omat raaka-aineen käsittelylaitteet. Myös Kupariteollisuuspuiston raaka-ainevaraston hallinnointi on Valtasiirron vastuulla.

  Valtasiirrolla on alueella myös ajoneuvohuolto, jossa huolletaan niin oma kuljetuskalusto kuin asiakkaiden trukit ja autot. Kaiken kaikkiaan käytettävissä on Kupariteollisuuspuiston alueella 20 kuljetusyksikköä sisältäen trukit, pakettiautot, pyöräkuormaajat sekä traktorin materiaalinkäsittelykoneen ja romunkäsittelylaitteiden lisäksi.

  Kuparinkäsittely hallussa

  Pääosin Valtasiirto kuljettaa valanteita, kierrätys- ja ostokuparia sekä katodeita noin 250 000 tonnia vuodessa asiakkainaan Boliden, Cupori, Aurubis ja Luvata Pori.

  Valtasiirto on kiinteä osa asiakkaan tuotantoprosessia. Yritys hoitaa vuosien saatossa kertyneellä asiantuntemuksellaan sisälogistiikan ja raaka-ainekäsittelyn ja vapauttaa kumppanin resurssit omaan ydintoimintaansa. Valtasiirto palvelee joustavasti asiakkaan toimintaympäristön muutoksia mukaillen.