Uusia trukkeja Poriin

Valtasiirto on hankkinut Porin Kupariteollisuuspuistoon kaksi uutta trukkia, jotka auttavat palvelemaan asiakkaita tehokkaasti ja turvallisesti. Uusissa laitteissa myös käyttömukavuus ja ympäristöystävällisyys vastaavat nykypäivän vaatimuksia.

Konecranesin vastapainotrukki SMV 33-1200 C toimii koko teollisuuspuiston alueella, ja sitä hyödynnetään asiakkaiden tuottamien kuparituotteiden siirtämiseen eri tuotantovaiheiden välillä. Trukin nostokapasiteetti on 33 tonnia, ja se on varustettu lisälaiteella, jolla voidaan käsitellä 20–40 jalan kontteja.

Uutta konetta hyödynnetään aamu- ja iltavuorossa, ja se korvaa aiemmin käytetyn valannekoneen. Edeltäjältään uusi trukki on perinyt paitsi tehtäväkentän, myös TR1-nimen, jolla valannekonetta on Kupariteollisuuspuistossa totuttu kutsumaan.

Valtasiirron uusi vastapainotrukki SMV 33-1200 C

Konecranesin vastapainotrukki SMV 33-1200 C

 

Hyster vastapainotrukki H12XM-6 palvelee raaka-ainevaraston tarpeita. 12 tonnia nostavaa trukkia käytetään kuparitavaran, kuten katodinippujen ja kierrätyskuparin siirtämiseen varastoon ja varastosta tuotantoon.

Hyster on Valtasiirrolle uusi trukkimerkki tässä kokoluokassa. Nyt hankittu trukki oli ensin työntekijöillä testikäytössä ja hyvät käyttökokemukset puolsivat hankintapäätöstä. TR20-nimellä kulkevan koneen käyttömukavuutta ja turvallisuutta lisäävät peruutuskamera, ergonomiaa parantavat ratkaisut ja hiljainen käyntiääni.

 

Valtasiirron uusi vastapainotrukki Hyster H12XM-6

Hyster vastapainotrukki H12XM-6

 

Ympäristöystävällistä teknologiaa

Uudet trukit edustavat uusinta teknologiaa paitsi kuljettajan ergonomian ja turvallisuuden, myös ympäristön näkökulmasta. Trukit ovat aiempaa hiljaisempia ja vähäpäästöisempiä. Molemmat trukit hyödyntävät pakokaasupäästöjä vähentävää AdBlue-urealiuosteknologiaa. AdBluen avulla trukkien katalysaattorit muuttavat pakokaasussa olevat typenoksidit typeksi ja vedeksi, siis normaalistikin ilmassa esiintyviksi, ihmiselle harmittomiksi aineiksi. Lisäksi aktiivisella regeneroinnilla varustetut dieselhiukkassuodattimet käsittelevät moottorin pakokaasuvirrassa olevia palamattomia hiukkasia tai nokea ennen kuin ne poistuvat pakoputkesta.