Harjavallan Suurteollisuuspuisto

Valtasiirto tuottaa kattavia logistiikan palveluja Harjavallan suurteollisuuspuistossa. Yritys hoitaa alueella toimivan kupari- ja nikkelirikasteita sulattavan sekä kuparia jalostavan Boliden Harjavallan ja nikkelituotteita valmistavan Norilsk Nickel Harjavallan tehtaiden prosessien kuljetusratkaisut, ajoneuvohuollon ja ulkoalueiden kunnossapidon.

Päivittäin Valtasiirto ajaa annettujen reseptien mukaisia rikasteseoksia nikkeli- ja kuparisulatoille. Työtehtäviin kuuluvat myös rikastejunien purku varastoihin ja päiväsiiloihin sekä tarveaineiden kuljetukset ja materiaalivirtojen siirrot suurteollisuuspuiston alueella. Valtasiirron toimenkuvaan sisältyy niin ikään uudelleen sulaton tarpeisiin toimitettavan kiertomateriaalin käsittely ja sen eri työvaiheet, kuten materiaalin lajittelu, kappaleiden pieniminen multurointia, seulomista ja murskausta varten. Valtasiirto hoitaa myös kuljetukset välivarastoihin, kuonan kuljetuksen kuparisulatolta sekä läjitykseen ja maisemointiin liittyvät tehtävät.

Myös ulkoalueet hoidossa

Suurteollisuuspuiston ympärivuotinen ulkoalueiden kunnossapito kattaa työt ruohonleikkuusta ja puutarhatöistä lumen auraukseen ja hiekoitukseen. Niiden ohella Valtasiirto hoitaa lisäksi kaikki tehdasalueen puhtaanapitoon liittyvät tehtävät, harjaukset ja siistimiset. Valtasiirron laaja-alaiseen työkuva sisältää myös alueen muut logistiset tarpeet, kuten muutot ja tavaroiden siirrot.

Suurteollisuuspuiston alueella liikkuu noin 4050 yksikön verran Valtasiirron omaa kuljetuskalustoa. Huollosta vastaa ajoneuvokorjaamo, jonka vastuulla on vuoden mittaan 950 000 tonnia rikasteita käsittelevän kaluston kunnossapito.

Valtasiirron asiakasjoukkoon lukeutuvat Boliden Harjavallan ja Norilsk Nickel Harjavallan lisäksi Maintpartner Oy, Insta Oy, ABB Oy Service, SOL Palvelut Oy, Lassila & Tikanoja Oyj sekä monet muut alueen toimijat.