Skip to main content

3T – Turvallisesti toimiva työyhteisö

Turvallisuus sanelee toimintaamme.

Lue lisää

Korkea työ­turvallisuus

TURVALLISESTI TIIMISSÄ

Turvallisuus on Valtasiirrolla aina tiimityötä. Teemme viestinnällä työpaikasta turvallisemman: kysymme, kun emme tiedä ja kerromme knopit kaverillekin. Ongelmat ratkomme yhdessä. Keskustelemme toimintatavoista ja teemme yhteistuumin työturvallisuustiedoista jokapäiväisiä työturvallisuustaitoja. Turvallisuusasioita ja asennetta vahvistetaan Valtasiirrolla kerran viikossa pidettävissä turvavarteissa, joiden aikana joka osastolla käydään lyhyesti läpi edellisen viikon turvallisuushavainnot ja muita ajankohtaisia turvallisuusasioita. Turvavarttien ideana on muistuttaa siitä, että kentällä tehtävillä havainnoilla on merkitystä: jokainen on omalta osaltaan vastuussa suurteollisuusalueiden turvallisuuden parantamisesta.

TURVALLISET TYÖTAVAT

Teemme turvallisuudesta osan työpäivän rutiinejamme. Työn turvallisuus muodostuu pienistä teoista: Olemme valppaita, ennakoimme, käytämme henkilösuojaimia ja hands free -laitteita ja ylläpidämme järjestystä ja pidämme kulkuväylät tyhjinä. Huolehdimme kalustomme kunnosta. Turvallisilla työtavoilla vältymme turhilta toimintavirheiltä ja onnettomuuksilta – samalla kun kohotamme työn tuottavuutta. Turvalliselta työpaikalta voi lähteä tyytyväisenä ja terveenä kotiin.

TAATUSTI TURVALLISTA

Työturvallisuus ei ole projekti, joka päättyy. Työturvallisuus edellyttää omatoimisuutta, sitoutumista ja säntillistä toimintaa – se on alati jatkuva prosessi. Teemme havainnointikierroksia, tarkastuksia ja riskiarviointeja. Varmistamme että kaikki ovat saaneet tehtäviinsä riittävän perehdytyksen ja että työhön ja tilaan liittyvät riskit on tunnistettu. Huolehdimme suojavarusteiden käytöstä, työolosuhteista ja työskentelyergonomiasta ja varmistamme, että poikkeustilanteiden varalta poistumistiet ovat kunnossa, kokoontumispaikka ovat kaikille selvä ja alkusammutuskalusto on aina käden ulottuvilla.

3T – Turvallisesti toimiva työyhteisö