Skip to main content

Konserni

Valtasiirto kantaa vastuun

Lue lisää

Vastuullisuus on Valtasiirrolle aitoa välittämistä ympäristöstä ja ihmisistä – taloutta unohtamatta. Valtasiirron vastuullisuus voidaankin jakaa kolmeen osa-alueeseen.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisella vastuullisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä vaikutuksia, joita yrityksen toiminnalla
on eri ihmisryhmille ja yhteisöille. Tällaisia sidosryhmiä ovat muun muassa oma henkilöstö,
asiakkaat, paikalliset asukkaat, alihankkijat ja kansalaisjärjestöt.

Valtasiirto kouluttaa säännöllisesti henkilökuntaansa vähentämään omalta osaltaan ympäristön rasittamista, selvittämällä toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen syyt ja seuraukset. Poikkeamat käsitellään mahdollisimman nopeasti ja korjaavat toimenpiteet aloitetaan välittömästi. Vastuullisuus ei ole vain luonnon ja ympäristön huomioon ottamista – myös ihmisistä on pidettävä hyvä huoli. Panostamme Valtasiirrolla turvallisuus- ja terveysriskien eliminoimisen lisäksi myös ihmisten hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on meillä sosiaalisen vastuun perusta.

Ympäristöllinen vastuu

Olemme edelläkävijä ympäristöystävällisissä toimintatavoissa ja kehittämme jatkuvasti ympäristöystävällisiä tuotteita ja tuotantoprosesseja. Hankinnat ovat oleellinen osa Valtasiirron vastuullisuutta – kalustoinvestointeja tehtäessä pyritään hankkimaan vähäpäästöisempää kalustoa ja koulutamme kuljettajamme suosimaan taloudellista ajotapaa, sekä käyttämään laitteita tehokkaasti ja taloudellisesti. Minimoimme turhia korjauskustannuksia ja pidämme koneet pidempään käyttökuntoisina. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö on vaihtoehto useimmissa palveluissamme.

Valtasiirron toiminnasta syntyvät jätteet lajitellaan niiden syntypaikoilla ja pyritään kierrätysasteen kasvattamiseen. Kiertotalous ja sen kehittäminen ovat tärkeä osa Valtasiirron liiketoimintaa – prosessiemme ansiosta saamme asiakkaidemme tuotteita uudelleen jalostettaviksi, sekä huolehdimme, että kiertometallit, kuonat, tuhkat, pakkaukset jne. löytävät tiensä oikeisiin lajitteluputkiin. Ympäristövastuulliset valinnat viestivät arvomme myös
asiakkaille. Niiden avulla osoitamme, että meitä kiinnostaa ympäristön tila ja teemme sen eteen töitä.

Taloudellinen vastuu

Vastuullinen yritys pitää huolta omasta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään, jotta se on elinvoimainen myös pitkällä tähtäimellä. Tämä luo pohjan huolehtia myös sosiaalisesta ja ympäristöllisestä vastuusta. Siihen sisältyvät esimerkiksi voiton tuottaminen ja verojen maksaminen asianmukaisesti. Haluamme tukea kestävää kehitystä pitkällä aikavälillä, tätä tukemassa meillä on kalustonhallintaohjelma. Tämä ohjelma ohjaa tarkastelemaan kokonaiskustannuksia kuljetuspalvelun alusta loppuun ja kannustaa palvelun tuottamiseen laadukkaasti siten, että edullisin ja kustannustehokkain vaihtoehto on aina käytettävissä. Motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö on menestyvän yrityksen tärkein voimavara ja
taloudellisen vakauden tärkeimpiä kulmakiviä.