Skip to main content

Harjavallan Suurteollisuus­puisto

Valtasiirto tuottaa kattavia logistiikan palveluja Harjavallan suurteollisuuspuistossa.

Lue lisää

Case: Harjavallan Suurteollisuuspuisto

Yritys hoitaa alueella toimivan kupari- ja nikkelirikasteita sulattavan sekä kuparia jalostavan Boliden Harjavallan ja nikkelituotteita valmistavan Nornickel Harjavalta Oy:n tehtaiden prosessien kuljetusratkaisut, ajoneuvohuollon ja ulkoalueiden kunnossapidon.

Päivittäin Valtasiirto ajaa annettujen reseptien mukaisia rikasteseoksia nikkeli- ja kuparisulatoille. Työtehtäviin kuuluvat myös rikastejunien purku varastoihin ja päiväsiiloihin sekä tarveaineiden kuljetukset ja materiaalivirtojen siirrot suurteollisuuspuiston alueella. Valtasiirron toimenkuvaan sisältyy niin ikään uudelleen sulaton tarpeisiin toimitettavan kiertomateriaalin käsittely ja sen eri työvaiheet, kuten materiaalin lajittelu, kappaleiden pieniminen multurointia, seulomista ja murskausta varten. Valtasiirto hoitaa myös kuljetukset välivarastoihin, kuonan kuljetuksen kuparisulatolta sekä läjitykseen ja maisemointiin liittyvät tehtävät.

Alueen hoitotyöt

Suurteollisuuspuiston ympärivuotinen ulkoalueiden kunnossapito kattaa työt ruohonleikkuusta ja puutarhatöistä lumen auraukseen ja hiekoitukseen. Niiden ohella Valtasiirto hoitaa valikoitujen kumppaneiden tehdasalueen puhtaanapitoon liittyviä tehtäviä, kuten harjauksia ja siistimistä. Valtasiirron laaja-alaiseen työkuva sisältää myös alueen muut logistiset tarpeet, kuten muutot ja tavaroiden siirrot.

Suurteollisuuspuiston alueella liikkuu noin 40–50 yksikön verran Valtasiirron omaa kuljetuskalustoa. Huollosta vastaa ajoneuvokorjaamo, jonka vastuulla on vuoden mittaan 950 000 tonnia rikasteita käsittelevän kaluston kunnossapito.

Valtasiirron asiakasjoukkoon lukeutuvat Boliden Harjavallan ja Nornickel Harjavalta Oy:n lisäksi Fortum Battery Recycling, Lassila & Tikanoja, Linde, Quant sekä monet muut alueen toimijat.

Case Porin Kupariteollisuuspuisto