3T – Turvallisesti toimiva työyhteisö

Työturvallisuuden myötä työympäristö, työskentelyolosuhteet ja työn laatu paranevat. Vastuu työturvallisuudesta kuuluu jokaiselle työyhteisön jäsenelle.

VÄLITÄ TIETOA, VÄLITÄ TURVALLISUUDESTA

Turvallisuus on tiimityötä. Tee viestinnällä työpaikasta turvallisempi: kysy, kun et tiedä, ja kerro knopit kaverillekin.

Ongelmat ratkotaan yhdessä. Keskustellaan toimintatavoista ja tehdään yhteistuumin työturvallisuustiedoista jokapäiväisiä työturvallisuustaitoja.

PIENIÄ MUTTA MERKITTÄVIÄ TEKOJA

Työn turvallisuus muodostuu pienistä teoista. Kaikki työtapaturmat ovat helposti vältettävissä.

  • ole valppaana ja havainnoi
  • keskustele turvallisuudesta, kysy ja opasta
  • ennakoi tilanteita
  • käytä henkilösuojaimia ja hands free -laitteita
  • ylläpidä järjestystä ja siisteyttä
  • tunnista vaaranpaikat
  • puutu epäkohtiin

TURVALLISET TYÖTAVAT

Tee turvallisuudesta osa työpäivän rutiineja: pidä paikat järjestyksessä, kulkuväylät tyhjinä ja työpisteet siisteinä. Huolehdi myös koneiden ja työskentely-ympäristön puhtaanapidosta.

Järjestyksen myötä vältytään ylimääräiseltä etsimiseltä sekä turhilta toimintavirheiltä ja onnettomuuksilta. Kun aikaa ei kulu työkalujen paikantamiseen, poliklinikkakäyteihin ja sairauslomiin, myös työn tuottavuus paranee. Turvalliselta työpaikalta voi lähteä tyytyväisenä ja terveenä kotiin.

TAATUSTI TURVALLISTA

Työturvallisuus edellyttää omatoimisuutta, sitoutumista ja säntillistä toimintaa – työturvallisuus on alati jatkuva prosessi.

Työpaikoilla tehdään havainnointikierroksia, tarkastuksia ja riskiarviointeja. Kierroksilla varmistetaan, että kaikki ovat saaneet tehtäviinsä riittävän perehdytyksen ja että työhön ja tilaan liittyvät riskit on tunnistettu.

Suojavarusteiden käytöstä, työolosuhteista ja työskentelyergonomiasta huolehditaan ja varmistetaan, että poikkeustilanteiden varalta poistumistiet ovat kunnossa, kokoontumispaikka on kaikille selvä ja että alkusammutuskalusto on käden ulottuvilla.