Skip to main content
Uratarinat

Tommi Salmi – EHSQ-päällikkö

By 30.6.202126 elokuun, 2021No Comments

Tommi Salmi aloitti Valtasiirron logistiikkapäällikkönä vuonna 2010.

Salmen vastuualueeseen kuului Harjavallan yksikön operatiivinen toiminta sisältäen moninaisia tehtäviä aina henkilöstöasioista ja tuotannon organisoinnista tuleviin projekteihin, kehityshankkeisiin ja investointeihin. Niin ikään sopimusasiat kumppaniyrityksiin ja sopimusten mukaisten toimien varmistaminen lukeutuivat Salmen tehtäviin.

– Tämän työn myötä olen hahmottanut yhä selkeämmin liiketoiminnan kokonaisuuden hallintaa. Enenevässä määrin liike-elämässä pitää toimia reaaliajassa. Juuri siinä toiminnassa, sen kehittämisessä ja ymmärtämisessä, löytyy haastetta jokaisella organisaatiotasolla. Koen oppineeni työtapoja, joiden avulla pystymme reagoimaan nopeasti vaihtuviin liike-elämän tilanteisiin.

”Yhteisillä päämäärillä ja tavoitteilla sekä lujalla yhteistyöllä luomme menestyksekkään yrityksen, jossa halutaan olla töissä.”

Vuonna 2016 Salmi otti vastaan uuden haasteen ja siirtyi Valtasiirron EHSQ-päällikön tehtäviin. EHSQ-päällikön vastuulla on johtaa työturvallisuus-, terveys-, ympäristö- ja laatuasioita. Työ vaatii tiivistä yhteistyötä koko organisaation ja kumppaniverkoston kanssa.

– Työturvallisuusasiat ovat tärkeässä roolissa ja niiden eteen tehdään töitä, sillä asiat eivät muutu yhdessä päivässä vaan vaativat pitkäjänteistä työtä.

Tärkeää on saada ihmiset ymmärtämään työturvallisuuden merkitys ja oman työn turvallinen tekeminen sekä se, että on mukava mennä kotiin terveenä työpäivän jälkeen.

– Teen paljon yhteistyötä työterveyshuollon, työsuojeluvaltuutettujen, työjohdon, työntekijöiden ja kumppaniyritysten kanssa, jotta löydämme parhaat mahdolliset tavat turvalliseen tekemiseen, vaarapaikkojen vähentämiseksi, työergonomian parantamiseksi sekä tapaturmien ehkäisemiseksi.